Home » Projekti

Dr. sc. Katarina Hančević
Katarina.Hancevic@krs.hr
Tel:
+385.21.43.44.35
Fax:
+385.21.31.65.84
Katarina Hancevic

Meta

Projekti

 

PROJEKTI U TIJEKU:

„Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa, MYCO GRAPE“, HRZZ IP-2020-02-8397, 2021-2025, suradnik na projektu http://myco-grape.krs.hr/en/

“Vinova loza, virusi i mikorizne gljive-analize kompleksnog međudjelovanja”, Bilateralni projekt sufinanciranja hrvatsko-slovenskih znanstveno-istraživačkih projekata, MZO, 2023-2025, voditelj projekta

“Monitoring viroza vinove loze u proizvodnim vinogradima Splitsko-dalmatinske županije”, Program potpore znanstveno-istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije, 2023-2025, voditelj projekta

„Blue-connect – Reconnect Science with the Blue Society“, Europska noć istraživača, H2020, 2022.-2023., suradnik na projektu.

„Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu“, Europski fond za regionalni razvoj, operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 5 klimatske promjene i upravljanje rizicima, 2020.-2023., suradnik na projektu http://tolvin.krs.hr/

 

POPIS ZAVRŠENIH ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA:

 • 2019-2022: „Patogeni potencijal Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 i njegova interakcija s domaćinskim biljkama“GRAPE-PATH3, HRZZ IP-2019-01-9622, , voditelj projekta http://grape-path3.krs.hr/en/grape-path3-2/
 • 2018.-2019: Noć istraživača“, Horizon 2020, MZO, suradnik na projektu
 • 2015-2018: „Divlja loza (Vitis vinifera subsp. sylvestris): vrijedan izvor gena za oplemenjivanje vinove loze”, HRZZ, suradnik na projektu-genetska i fenotipska raznolikost, povezanost s autohtonim sortama, te otpornost na gljivične bolesti.
 • 2016-2017: „Simbionti korijena divlje loze – važan činitelj adaptacije ove rijetke i ugrožene vrste”, MZO, bilateralni suradnički projekt Hrvatska-Slovenija, suradnik na projektu-molekularne i fiziološke analize zajednica endofitskih gljiva i njihova kolonizacija specifičnih biljaka domaćina.
 • 2016: „Increasing the efficiency of conservation of wild grapevine genetic resources in Europe”, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR),  suradnik na projektu- istraživanje morfološke i genetske karakteristike divlje loze te očuvanje genetske raznolikosti.
 • 2014: “Noć istraživača”, Horizon 2020, nositelj Društvo znanost.org, suradnik na projektu
 • 2013: “Conservation of wild grapevine (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris) in Bosnia and Herzegovina”, Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), suradnik na projektu-mapiranje i istraživanje populacija divlje vinove loze u BIH
 • 2013: “Locating the Wild Grapevine Along the River Banks of Krka, Croatia”, Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), suradnik na projektu-istraživanje populacije divlje vinove loze uz obalu rijeke Krke
 • 2008-2013: “Eliminacija patogena agruma i vinove loze metodama in vitro”, MZOŠ, suradnik na projektu-eliminacija odabranih patogena iz mandarina i vinove loze, metode u kulturi tkiva, biološko indeksiranje
 • 2009-2011: “Indigenous arbuscular mycorrhizal fungi in the grapevines from karstic soils”, UKF, suradnik na projektu-detekcija i molekularna karakterizacija arbuskularnih mikoriznih gljiva iz krških vinograda
 • 2001-2005: „Interdisciplinarna podrška razvoju mediteranske poljoprivrede u Hrvatskoj” MZOŠ; suradnik na projektu-razrada metoda u kulturi tkiva za umnožavanje bilja i eliminaciju patogena, istraživanja kompatibilnosti podloga i plemki agruma.

POPIS OSTALIH PROJEKATA:

 • 2016.-2018:”Optimizacija gnojidbe pri uzgoju industrijske rajčice primjenom mikoriznih gljiva”, VIP, Ministarstvo poljoprivrede,  suradnik na projektu, utjecaj mikoriznih gljiva na uzgoj rajčice
 • 2012.-2016.: „Strigolactones: biological roles and applications”, COST Action FA1206, EU RTD Framework Programme, suradnik na projektu
 • 2010.-2013.: „Patogeni potencijal najopasnijeg i najčešćeg virusa agruma u  Hrvatskoj“, SDŽ, voditelj projekta-istraživanje djelovanja Citrus tristeza virusa na morfologiju i fiziologiju biljaka agruma.
 • 2004.-2007.: „Zasnivanje osnovnog matičnog nasada agruma na jadranskom području Hrvatske”, tehnologijski projekt MZOŠ, voditelj projekta u 2007.god.-uvođenje i razrada svih postupaka koji u konačnici dovode do certificiranog sadnog materijala agruma.
 • 2004.-2007.: „Povećanje proizvodnosti masline odabirom oprašivača”, VIP, suradnik na projektu-istraživanje sortne kompatibilnosti kod zametanja ploda masline
 • 2002.-2005.: „Razvoj tehnoloških sustava u suvremenoj stakleničkoj proizvodnji” , tehnologijski projekt MZOŠ, suradnik na projektu-istraživanje optimalnog režima navodnjavanja i prehrane kod raznih voćarskih kultura u hidroponskom uzgoju.